Põhimõtted

Image
Põhimõtted

Kerikmäe Junolainen õigusbüroos kehtivad järgnevad põhimõtted:

  • Töötame teie ettevõtte ning teie eesmärkide saavutamise heaks, pakkudes selleks õigusabi. Oma tegevuses kasutame parimaid eksperte.
  • Oleme Teie jaoks olemas siis, kui Teil on meid vaja ning kohas, kus Teil meid vaja on. Prioriteediks on tähtaegadest ning antud lubadustest kinnipidamine. Me ei luba midagi, milleks me ei ole suutelised.
  • Meie õigusalase nõustamise eesmärgiks on teie tegevusprobleemide ennetamine ja nende ärahoidmine, so riskide minimiseerimine.
  • Suhtleme Teiega selgelt ja ausalt ja ei tee seda ainult arvamuse andmise eesmärgil. Lepime eelnevalt kokku töös, mida Teie jaoks tegema hakkame. Anname teada kui arvame, et keegi teine saaks mõnes valdkonnas Teid paremini nõustada.
  • Võtame oma teenuste eest õiglast tasu, andes soovi korral detailse ülevaate tehtud tööst. Vahendame Teie eest tehtud kulutused lisatasuta. Planeeritud tööde maksumuse ületamisest informeerime Teid piisavalt ette.