Image
Teenused

Teenused

Kerikmäe Junolainen pakub õigusteenuseid järgmistes valdkondades:

Ettevõtte loomine ning arendamine

Nõustame ettevõtlusega alustamisel ning aitame kaasa teie ettevõtte arengule. Õpime esmalt tundma teie ettevõtte töömeetodeid ning sisekultuuri, et pakkuda omapoolset õigusalast nõustamist teie ettevõttele kõige kasulikumal viisil. Aitame teid kõigi majandustegevust reguleerivate seaduste rakendamisel, millest on kasu teie ettevõtluse kindlustamisel.

Vara kaitsmine ning haldamine

Tagame õigusliku hinnangu andmise teie varade parimaks kasutamiseks ja käsutamiseks erinevates tsiviilsuhete vormides, seda nii läbirääkimiste- ja lepingute toimimise ajal kui ka nendega seonduvates vaidlustes.

Riskide analüüs

Aitame äri- ja eraeluliste tehingute juures analüüsida riske ning neid maandada. Aitame hoida teie tegevust puudutavat dokumentatsiooni kooskõlas seadusandlusega.

Vaidluste lahendamine

Aitame kaasa vaidluste lahendamisele otsuste või kompromisside tegemise korras läbirääkimiste või asjaajamise teel Eesti või Euroopa (arbitraazhi)kohtutes.